Sponsoring

Een vereniging draait vaak op vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk. Echter, er zijn wel financiële middelen nodig om de vereniging te laten bestaan en om te groeien. Deels gebeurt dat door contributie en bijdragen van leden. Ook worden er door Impact regelmatig acties op touw gezet om geld in het laatje te brengen. En zo nu en dan ontvangt Impact een welkome donatie. 

Sponsors zijn, naast de ledencontributie, de belangrijkste bron van inkomsten en Impact kan nog wel wat sponsors gebruiken om alle doelen en wensen te realiseren! 

Voor Impact is een goed contact met de sponsoren vanzelfsprekend en erg belangrijk. De inkomsten die hieruit voortvloeien zijn voor de vereniging een belangrijke bron van inkomsten. De vereniging doet er alles aan om vooral veel dingen voor de jeugd te realiseren. Hiermee lukt het tot nu toe steeds om veel jeugd aan te trekken en deze als lid te behouden. Verder zijn er altijd veel gelden nodig voor het vervoer naar de contesten, de huur van de sporthallen en voldoende kwalitatieve goede materialen om de leden hun hobby te laten beoefenen. 

Om sponsoring op lange termijn succesvol te laten verlopen hebben wij een sponsorbeleidsplan opgesteld. Het is van belang om goede afspraken te maken tussen sponsoren en vereniging. Vooral duidelijkheid over de vorm van sponsoring en de eventuele kosten welke hieraan verbonden zijn, zijn hierbij belangrijk. Om sponsoring voor een ieder mogelijk te maken heeft de vereniging verschillende sponsorpakketten samengesteld. Sluiten de pakketten niet op uw wensen aan? In overleg met u stellen wij graag een pakket op maat samen. Als sponsor van Impact bereikt u een breed publiek lokaal, maar ook door het gehele land tijdens de contesten.

Klik hier voor een link naar ons sponsorplan. Mocht u nog vragen hebben? impactsupport@hotmail.nl.

 

Onderstaand vind u een overzicht van de sponsorvoordelen:

sponsormogelijkheden logo op kar