Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt Impact

Het seizoen 2021-2022 is weer begonnen, laten we hopen dat dit seizoen verloopt zoals alle jaren voor Corona. Het seizoen begint goed aangezien Stichting Het Old Burger Weeshuis uit Sneek een financiele bijdrage aan Impact schenkt om een nieuwe vloer te kunnen bekostigen. Namens geheel Impact hartelijk dank hiervoor! Op de website van Het Old Burger Weeshuis staat hierover een artikel, zie hier.