Informatie (boekje)

Het informatie boekje van Impact is nu ook digitaal te verkrijgen, om deze te downloaden klik dan hier. De inhoud van het boekje is hieronder ook te lezen :
 
Impact Color Guard
Color Guard is als eerste een hobby voor jonge - en oudere - mensen die zijn weerga niet kent. Het is een hobby met hierin alle facetten van spel, dans, competitie, conditie, discipline, choreografie en een flinke dosis sportiviteit. 
Color Guard wordt beoefend door mensen die houden van de combinatie spanning, inspanning en ontspanning. Het dansen, bewegen en het maken van de choreografie horen bij de ontspanning, de repetities hiervoor bij de inspanning en de onderlinge wedstrijden bij de spanning. Dit in de juiste mate gedoseerd maakt Color Guard zo ontzettend interessant voor iedereen die hier aan meedoet.
  
Impact Color Guard bestaat uit 4 groepen oftewel units te weten Impact Kids, Impact Cadets, Impact Junior en Impact Regional A. Impact Kids is voor jongens en meisjes in de leeftijd van 5 tot 11 jaar. Impact Cadets is voor jongens en meisjes in de leeftijd tot 14 jaar. Impact Junior is voor jongens en meisjes in de leeftijd tot 17 jaar. Impact Regional A is voor dames en heren in de leeftijd van 17 jaar en ouder.
 
Winter Guard
Een Color Guard is van oorsprong een showformatie die zomers - als onderdeel van een showkorps - aan de choreografie/show een extra cachet geeft, door deze te accentueren met vlaggen, rifles, sabres, linten en andere kleurrijke attributen. Later is aan deze "tak van sport" een extra dimensie toegevoegd door als Color Guard - net zoals bij de bekende majorette en twirlgroepen - ook een choreografie/show te creëren op eigen mechanische muziek. Een Winter Guard is een Color Guard die deelneemt aan de Winter Guard competitie van de sectie Color Guard Nederland. Een Winter Guard bestaat minimaal uit 5 en ten hoogste uit 30 leden.
 
Color Guard Nederland
Iedere winter wordt er door Color Guard Nederland (CGN) een Winter Guard competitie georganiseerd door middel van wedstrijden. Deze wedstrijden, een contest genoemd, worden gehouden van januari t/m maart. Impact doet meestal mee aan 5 contesten. De contesten worden afgesloten met de Nederlandse kampioenschappen, Championships (meestal het laatste weekend van maart). Daar wordt de Winter Guard Champion bekend gemaakt. De contesten worden gehouden in grote sporthallen. Alle Winter Guard shows worden tijdens een contest gejureerd door 5 juryleden die vooral letten op het totale programma, de individuele (dans)bewegingen, het materiaalgebruik en de uitvoerig in het geheel. CGN is de enige organisatie op het Europese vasteland die het reglement van Winter Guard International (WGI) gebruikt. WGI is absoluut de grootste en meest ontwikkelde Color Guard bond van de wereld.
  
Vervoer contesten
De contesten worden door het hele land gehouden. Daarom is het vervoer van en naar de contesten erg belangrijk.Voor het vervoer naar de contesten in Friesland worden ouders/verzorgers, vrijwilligers en leden die in het bezit zijn van een rijbewijs en voertuig verzocht om te rijden. Als een ouder/verzorger zich aanmeldt als chauffeur wordt er verwacht dat deze ook meehelpt in de vloerploeg of decorploeg. Impact heeft een beperkt aantal backstagekaarten en zo slaan we 2 vliegen in 1 klap. Uitleg over de vloer- en decorploeg is te vinden onder het hoofdstuk “Vereniging” verderop in dit informatieboekje. Het vervoer buiten Friesland wordt geregeld door middel van een bus die ingehuurd wordt door Impact zelf. Hiervoor wordt een vergoeding van €15,- per persoon gevraagd. Deze betaling zal door middel van een éénmalige machtiging geïnd worden. Begin januari zal hierover geïnformeerd worden naar de leden en vrijwilligers.
Mocht er nog plaats over zijn dan is het mogelijk dat ouders/verzorgers mee kunnen rijden met de bus en dan wordt hetzelfde tarief gerekend.  Leden mogen natuurlijk zelf met eigen vervoer naar de contesten gaan op voorwaarde dat er goed overleg is geweest met de vervoerscommissie en de instructieleden omtrent de tijden die een lid aanwezig moet zijn op de contest. De kosten zijn voor eigen rekening.
 
Entreekaarten contesten CGN

Om de contesten te bekijken zullen er entreekaarten besteld moeten worden bij CGN. Dat kan via de website van CGN: http://www.cgnunited.nl en op de locatie zelf. De kaarten voor de contesten en de kampioenschappen worden ver van te voren aangeboden en zijn snel uitverkocht. Het is daarom ook aan te raden om de entreekaarten ver van te voren te bestellen via de website.

 
Regels CGN
CGN hanteert tijdens de contesten strenge regels voor leden en vrijwilligers. Mochten deze regels niet nagestreefd worden dan zou het kunnen dat CGN Impact schorst voor de deelname aan de contesten. De belangrijkste regels zijn: 
 • Op de gangen mag niet gerend worden. 
 • De leden mogen niet bij de ouders/familieleden op de tribune. Tenzij het lid een entreekaart aangeschaft heeft.
 • De sporthal mag alleen betreden worden met schoenen met witte zolen / pantoffels.
  
Nieuws
Impact probeert de leden, ouders/verzorgers en vrijwilligers zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen. Dit doen wij door via de mail elke maand een nieuwsbrief te versturen. Op de website van Impact: www.impact-colorguard.com worden de nieuwste ontwikkelingen ook gepubliceerd. Verder kan Impact gevolgd worden op social media.
 
Hobbyplan
Doel Impact :
De leden de gelegenheid geven om Color Guard te beoefenen en deel te nemen aan de Winter Guard contesten van CGN.
 
Doelgroep :
Jongens en meiden vanaf 5 jaar tot 18 jaar en dames en heren tot 30 jaar. Enige ervaring is niet vereist wij hebben vakkundige instructieleden die de eerste maanden individuele begeleiding kunnen bieden.
 
Contest deelname :
Afhankelijk van het niveau van de leden die zich aanmelden zal een keuze worden gemaakt tussen de units Impact Kids, Impact Cadets, Impact junioren of Impact Regional A.
 
Impact Kids :
Dit is de jongste unit binnen Impact voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar. Van deze groep wordt verwacht dat de leden de basis van vlag, rifle, sabre en ballet redelijk hanteren waarbij dat verder wordt uitgebreid. Impact Kids richt zich op de contesten van CGN. Deze contesten vinden plaats in de maanden januari, februari en maart.
 
Impact Cadets :
Deze unit binnen Impact zijn kinderen in de leeftijd tot 14 jaar. Van deze groep wordt verwacht dat de leden de basis van vlag, rifle, sabre en ballet voldoende beheersen waarbij dat verder wordt uitgebreid. De doorstroming naar deze groep wordt in eerste instantie bepaald door de leeftijd van het kind, maar kwaliteit speelt hierbij ook een rol. Impact Cadets richt zich op de contesten van CGN. Deze contesten vinden plaats in de maanden januari, februari en maart.
 
Impact Juniors :

Deze unit binnen Impact zijn kinderen in de leeftijd tot 17 jaar. Van deze groep wordt verwacht dat de leden de basis van vlag, rifle, sabre en ballet voldoende beheersen waarbij dat verder wordt uitgebreid. De doorstroming naar deze groep wordt in eerste instantie bepaald door de leeftijd van het kind, maar kwaliteit speelt hierbij ook een rol. Impact Junior richt zich op de contesten van CGN. Deze contesten vinden plaats in de maanden januari, februari en maart.

Impact Regional A :
Deze unit is de hoogste groep binnen Impact. De leeftijd in deze unit is vanaf 17 jaar en ouder. Van deze groep wordt verwacht dat de leden de basis van vlag, rifle, sabre en ballet volledig beheersen waar dat verder wordt uitgebreid. De doorstroming naar deze groep wordt in eerste instantie bepaald door de leeftijd van het kind, maar kwaliteit speelt hierbij ook een rol. Impact Regional A richt zich op de contesten van de CGN. Deze contesten vinden plaats in de maanden januari, februari en maart.  
 
Trainingen

Iedere woensdag avond vanaf 1 september tot 31 maart zijn de CGN trainingen. Naast de reguliere trainingen worden er een aantal zondagtrainingen en een trainingsweekend aan toegevoegd. Van 1 april tot 30 juni zijn de zomertrainingen die alleen op de woensdagavond plaatsvinden.

Trainingstijden
Impact Kids van 17.30 – 18.30 uur
Impact Cadets van 17.30 – 19.00 uur
Impact Junior van 18:30 – 20:30 uur
Impact Regional A van 19.00 – 21.00 uur
 
Vakantie
Juli en Augustus
 
Locatie
De Diken
Simmerdyk 1A
8601 ZP Sneek
 
Materiaal
Tijdens de lessen en de contesten dragen de leden handschoenen, meestal in de kleur zwart of huidskleur. Deze handschoenen zijn te verkrijgen bij Vancore welke gevestigd is in Joure. Zij hebben daar een winkel waar de handschoenen gekocht kunnen worden. Tevens hebben zij een website waar de handschoenen besteld kunnen worden: http://www.vancore.nl. De handschoenen worden ook wel Fingerless Guard Gloves genoemd.
 
Vereniging
Impact is opgericht als officiële vereniging. Dit betekent dat het bestuur door de leden wordt gekozen en er jaarlijks een ledenvergadering zal plaatsvinden. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en algemene bestuursleden, hieronder valt tevens de guardcoördinator. De guardcoördinator is het aanspreekpunt vanuit het bestuur voor de instructieleden, de leden en de ouders/verzorgers van de leden.
 
Dagelijks bestuur
Voorzitter : Vera Plokker

Secretaris : Sjoukje Dijkstra
Penningmeester & Ledenadministratie : Rienk Punter
Algemeen bestuursleden : Aukje Schellens-Tolsma & Angelique Stastra
Guardcoördinator Kids & Cadets : Marije Van Der Meulen
Guardcoördinator Junior : Angelique Stastra
Guardcoördinator Regional A : Aukje Schellens-Tolsma

Contactgegevens bestuur:
Wilgeroosje 5
8607 ET Sneek
Secretaris: sbdijkstra@home.nl
 
Vrijwilligers

Impact heeft verschillende commissies/ploegen waar vrijwilligers actief zijn, zoals de decorcommissie, activiteitencommissie, vervoerscommissie, naaicommissie en een sponsorcommissie.
De decorcommissie zorgt voor het decor welke gebruikt gaat worden tijdens de show van de units. De activiteitencommissie zorgt voor alle activiteiten zoals de Open Dag, de Try Out, het Impactfeest en acties. De vervoerscommissie zorgt voor het vervoer naar de contesten. De naaicommissie zorgt dat alle vlaggen en uniformen voor de shows van de units worden gemaakt. De sponsorcommissie houdt zich bezig met het werven van gelden en goederen door sponsoren. Door sponsoren kunnen er verschillende sponsorpakketten worden aangekocht en/of zij kunnen goederen sponsoren.
Naast deze commissies is er een vloerploeg die tijdens de contesten de vloer neerlegt waar de shows van de units op gedraaid worden. Verder is er binnen Impact een fotograaf, een cameraman, een webmaster, chauffeurs, een PR man/vrouw.
Contactgegevens commissies en ploegen: 
impactsupport@hotmail.nl

 

Huishoudelijk Reglement

 • Ieder lid betaalt contributie per seizoen. Betaling is alleen mogelijk d.m.v. automatische incasso. Eind van de maand wordt er geïncasseerd voor de opvolgende maand. Wanneer er niet geïncasseerd kan worden wordt hier melding van gemaakt en moet de contributie alsnog binnen 2 weken betaald worden. Bij achterstand in de contributie kan toegang tot de lessen ontzegd worden.
 • Het seizoen van Impact loopt van 1 april tot en met 31 maart.
 • Contributie Impact Kids €11,- per maand en een jaarlijkse eigen bijdrage van €25,- ten behoeve van kleding,materiaal ect. Dit is voor 2 contesten, finals en een try-out. Te betalen bij aanvang van het seizoen. U betaald maandelijks vooruit.

 • Contributie Impact Cadets €13.50 per maand en een jaarlijkse eigen bijdrage van €40,- ten behoeve van kleding,materiaal ect. Dit is voor 4 contesten, finals en een try-out. Te betalen bij aanvang van het seizoen. U betaald maandelijks vooruit.

 • Contributie Impact junioren €14.75 per maand en een jaarlijkse eigen bijdrage van €40,- ten behoeve van kleding,materiaal ect. Dit is voor 4 contesten, finals en een try-out. Te betalen bij aanvang van het seizoen. U betaald maandelijks vooruit.

 • Contributie Impact Regional A €16,- per maand en een jaarlijkse eigen bijdrage van €40,- ten behoeve van kleding,materiaal ect. Dit is voor 4 contesten, finals en een try-out. Te betalen bij aanvang van het seizoen. U betaald maandelijks vooruit.

 • De jaarlijkse eigen bijdrage wordt geïncasseerd in september of indien men later start in de maand van inschrijving.
 • Een inschrijving is voor onbepaalde tijd. De contributie is verschuldigd tot schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie, hierbij geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 • Ieder lid maakt het seizoen af en stopt niet midden in een seizoen.
 • Materialen die je leent van Impact blijven eigendom van de vereniging
 • Schade aan materiaal inventaris of personen worden op de veroorzaker van de schade verhaald.
 • Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de kleding tijdens een seizoen. Kleding blijft eigendom van de vereniging.
 • Ieder lid meldt zich netjes af bij desbetreffende instructie, bijvoorbeeld bij ziekte/studie.
 • Van de leden wordt een actieve houding verwacht aangaande sponsoracties etc.
 • Vertrouwelijke informatie blijft binnen Impact. 
 
Vrijwilligers gezocht!
Elke vereniging draait grotendeels op vrijwilligers en daar kan Impact nooit genoeg van hebben. Impact heeft verschillende commissies/ploegen waar vrijwilligers actief zijn zoals de decorcommissie, activiteitencommissie, vervoerscommissie en de naaicommissie. Naast deze commissies is er een vloerploeg die tijdens de contesten de vloer neer legt waar de show van de units op gedraaid worden. Verder is er binnen Impact een fotograaf, cameraman, een webmaster, zijn er chauffeurs, een PR man/vrouw oftewel teveel om op te noemen. Lijkt het u leuk om één van bovenstaande commissies/ploegen te versterken dan kunt u zich hieronder opgeven.
Impact hanteert een regel m.b.t. gratis toegang tot de contesten. Als u zich aanmeldt als chauffeur wordt er van u verwacht dat u ook meehelpt in de vloerploeg of decorploeg. Impact heeft een beperkt aantal backstagekaarten en zo slaan we 2 vliegen in 1 klap! Wilt u niet helpen, maar wel graag uw zoon/dochter brengen en de contesten zien? Dan zult u zelf een kaartje moeten kopen.
 
Ja, ik wil me graag inzetten als vrijwilliger voor Impact als:
 
0 Activiteitencommissie
0 Vervoerscommissie
0 Naaicommissie
0 Vloerploeg
0 Decorploeg
0 Fotograaf
0 Cameraman
0 Webmaster
0 Chauffeur
0 PR man/vrouw
0 Anders nl:

 

Naam: _________________________________________________

  

Telefoonnummer: ________________________________________

 

Datum: ____________________       Plaats: __________________